Công ty dịch thuật tại Hà Nội

 
Công ty Dịch thuật Việt Tín phân loại các chuyên ngành và ngôn ngữ dịch thuật nhằm đem lại cho khách hàng chất lượng dịch thuật và sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý chuyên môn dịch thuật. Công ty dịch thuật chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật và công chứng các chuyên ngành và ngôn ngữ như sau
 

Action-arrow-blue-double-right icon DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG VÀ SAO Y

 
Với các chuyên ngành dịch thuật nêu trong " chuyên ngành dịch thuật", những loại tài liệu nào có dấu chức danh cần được dịch thuật công chứng, Việt Tín sẽ giúp Quý khách hoàn thiện bản dịch công chứng.
 

Action-arrow-blue-double-right icon Dịch thuật công chứng gồm 3 loại phí

 
Phí dịch thuật: được tính theo mỗi chuyên ngành và mức độ khó dễ của từng loại tài liệu
Phí dấu phòng Tư pháp: Phí quy định theo phòng Tư pháp
Phí dịch vụ dịch thuật: bao gồm phí in ấn, đi lại và các chi phí khác để thực hiện việc công chứng, phí dịch vụ công chứng gồm dịch vụ nhanh hay thường tùy theo nhu cầu của Quý khách, mời liên hệ trực tiếp với Dịch thuật Việt Tín để biết chi phí cụ thể
Sao y tài liệu tiếng nước ngoài được tính theo trang, tùy vào từng ngôn ngữ và thời gian hoàn thành theo nhu cầu mà có mức phí khác nhau, vì sự hợp tác lâu dài, Dịch thuật Việt Tín sẽ tư vấn và thu mức phí tiết kiệm nhất cho Quý khách. Mời liên hệ trực tiếp với Việt Tín để biết thêm chi tiết.
 

Action-arrow-blue-double-right icon Chuyên ngành dịch thuật bao gồm

 
Dịch thuật bản vẽ, tài liệu kỹ thuật
Dịch thuật chuyên ngành kinh tế tài chính
Dịch thuật chuyên ngành y dược
Dịch thuật văn bản hành chính pháp luật
Dịch thuật chuyên ngành truyền thông quảng cáo và các lĩnh vực khác
Ngôn ngữ dịch thuật bao gồm

Rating: 4

Tiêu đề: Công ty dịch thuật tại Hà Nội

Mô tả: Công ty dịch thuật tại Hà Nội

Đánh giá bởi: Khách hàng

Ngày:

Dịch thuật Hà nội Dịch thuật Sài gòn